Little Star – 9

9) Nyní zopakujte kroky 5 – 7 ještě jednou. Provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližšího nového GD …