Little Star – 10

10) … zpět horní dírkou téhož GD a ještě nejbližšího volného GD ze základního čtverce …