Bludičky 4

Přidejte jedno Miniduo, jednu ohňovku a jedno Miniduo a provlékněte jehlu ohňovkou, ze které nyní vychází nit – z opačného směru, než nit vychází.

Add one Miniduo, one FP bead and one Miniduo and then pass through the same FP bead the thread is exiting from.