Prohlášení o zpracování osobních údajů

Pro potřebu správy přihlášek na kurzy zpracováváme osobní údaje účastníků – konkrétně jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Zpracování údajů probíhá v souladu s oprávněným zájmem zákazníka.

Tyto údaje jsou používány pouze pro účely správy vaši přihlášky na daný konkrétní kurz (na e-mailovou adresu vám přijde shrnutí vaší přihlášky a jakákoliv další komunikace spojená s kurzem, telefonní číslo pak slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by náhodou došlo ke změně či zrušení kurzu na poslední chvíli).

Vaše údaje nejsou používány pro marketingové účely, nejsou předávány třetím stranám a nejsou uchovávány po dobu delší než je nezbytně nutné (vaše přihláška a veškeré s ní spojené údaje budou smazány nejpozději do 30 dnů od termínu konání kurzu, ke kterému se tato přihláška vztahuje, v případě že se rozhodnete z kurzu odhlásit, bude vaše přihláška smazána nejpozději do 30 dnů od data vašeho odhlášení).