Prohlášení o zpracování osobních údajů

Pro potřebu správy přihlášek na kurzy zpracováváme osobní údaje účastníků – konkrétně jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou používány pouze pro účely správy vaši přihlášky na daný konkrétní kurz (na e-mailovou adresu vám přijde shrnutí vaší přihlášky a jakákoliv další komunikace spojená s kurzem, telefonní číslo pak slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně důležitých změn či zrušení kurzu na poslední chvíli).

Zpracování údajů probíhá v souladu s oprávněným zájmem zákazníka.

Vaše údaje nejsou používány pro marketingové účely, nejsou předávány třetím osobám a nejsou uchovávány po dobu delší než je nezbytně nutné (vaše přihláška a veškeré s ní spojené údaje budou smazány nejpozději do 30 dnů od termínu konání kurzu, ke kterému se tato přihláška vztahuje).

Kdykoliv nás můžete požádat o smazání vašich údajů – v takovém případě pište na e-mail kurzy (a) zrzavakocka . cz a my vaší žádosti co nejdříve vyhovíme. Jen v tomto případě počítejte s tím, že pokud požádáte o smazání údajů o přihlášce na kurz, který ještě neproběhl, dojde při tom ke smazání této přihlášky a ke zrušení rezervace vašeho místa.

Správcem osobních údajů je Hana Blažková

Hana Blažková, IČ: 889 17 657
Mokrá-Horákov, část Mokrá 320
Brno – venkov
664 04