Bludičky 3

Posuňte korálky na konec nitě a svažte konce tak, aby korálky vytvořily kroužek. Poté provlékněte jehlu nejbližší ohňovkou.

Slide all the beads to the end of the thread and tie a square knot to form a circle. Then pass through the nearest FP bead.