Bludičky 10

Nyní budeme spojova konce pruhu k sobě. Přidejte jedno Miniduo a provlékněte jehlu ohňovkou na druhém konci pruhu (tak jako na fotce).

Now we need to connect the ends of the strip together. Add one Miniduo and then pass through the FP bead on the other end of the strip (as shown in the photo).