Bludičky 11

Nyní přidejte další Miniduo a provlékněte tou samou ohňovkou, ze které jste vycházeli na začátku předchozího kroku.

Add another Miniduo and then pass through the same FP bead you exited from in the beginning of the previous step.