Kulička ze 30 – 50

A jakmile máme v každém rohu jednu 15/0, můžeme prohlásit dílo za úspěšně dokončené. Můžete zapošit a odstřihnout konce nitě.