Little Star – 6

6) … a poté zpět horní dírkou téhož GD a poté ještě horní dírkou následujícího GD v základním čtverci.