Bludičky 32

A poté ještě prvními čtyřmi (případně šesti) následujícími rokajly 15/0 … jako v kroku 27 …

And also through the next four (or six) 15/0s … like in step 27 …