Bludičky 29

Přidejte šest (nebo osm) rokajlů 15/0 a provlékněte jehlu odpovídajícím rokajlem 11/0 na druhé straně korálku.

Add six (or eight) 15/0s and pass through the „same“ 11/0 bead on the other side of the bead.