Bludičky 26

Přidejte dalších 6 rokajlů 15/0 a provlékněte jehlu opět tím samým rokajlem, ze kterého jste v předchozím kroku začínali.

Add six 15/0s and pass through the same 11/0 the thread was exiting from in the beginning of the previous step.