Bludičky 19

Nyní se přesuňte do spodní dírky téhož Minidua, ze kterého vychází nit.

Now pass through the lower hole of the same Miniduo.