Bludičky 14

Nyní provlékněte jehlu zpět horní dírkou téhož Minidua a poté prošijte horní dírky všech pěti Miniduí v řadě.

Now make the step-up by passing through the upper hole of the same Miniduo. Then weave through the upper holes of all the five Miniduos on the row.