Rulla Turbína – 34

Provlékněte jehlu ještě dvěma Rullami tak, abyste se opět přesunuli do venkovní dírky další Rully, která se nachází pod Matubem (možná to bude trochu náročnější, klidně můžete každou Rullu protahovat zvlášť a nebo si pomoct kleštěmi).