Rulla Turbína – 33

Přidejte dalších devět rokajlů a provlékněte zpět toutéž rullou, ve které jste v předchozím kroku začínali.