Kulička ze 30 – 7

Přidáme čtyři nové (červené) korálky a znovu provlékneme jehlu tím samým korálkem, ze kterého vycházíme.