Kulička ze 30 – 37

Přidejte jeden nový tyrkysový korálek. Provlékněte jehlu směrem dolů „protilehlým“ volným (tyrkysovým) korálkem a poté ještě jedním následujícím (červeným) korálkem.