Kulička ze 30 – 20

Přidáme dva nové (červené) korálky a provlékneme směrem dolů nejbližším nově přidaným (červeným) korálkem z předchozí buňky a poté tím samým korálkem z první buňky, ze kterého jste na začátku kroku vycházeli.