Obšívání kabošonů – 42

A nebo spíše do její poloviny. Pokud si dobře vzpomínáte, na začátku řady jsme měli 32 korálků … tedy počet dělitelný čtyřmi. Což znamená že máme mnohem větší možnosti zdobení než kdybychom měli počet korálků „jen“ sudý.