Little Star – 39

39) … dokud nedojdete do konce řady. Poté zapošijte a odstřihněte všechny konce nitě.