Little Star – 3

3) Přidejte tři nová GD a provlékněte jehlu horní dírkou téhož GD, ze kterého nyní vychází nit (z opačné strany než vychází nit).