Little Star – 14

14) … a poté ještě horní dírkou nejbližšího volného GD přidaného v kroku 3.