Little Star – 1

1) Navlékněte střídavě jedno GD a jednu 15/0 – čtyři kusy od každého. Všechna GD by měla směrovat stejným směrem.