8 – Venetian Lace

… dokud nedojdete do konce řady.
Na konci řady proveďte přechod o řadu výš – přidejte poslední 8/0 a poté provlékněte jehlu horní dírkou posledního Superdua a poté ještě první 8/0.