Náušnice „Baroque“ – 23

… který ve vhodném okamžiku spojíme s tím předchozím. V místě, kde jsme u prvního komponentu všívali mezi dvě Matuba tři nová Matuba … tady přidáme jedno nové Matubo, poté provlékneme odpovídající Matubo na prvním komponentu a přidáme ještě jedno nové Matubo …