Spike + Tila 9

Když přidáváte poslední trojici rokajlů 11/0, provlékněte jehlu posledním rokajlem 11/0 z předchozí řady a poté prvními dvěma rokajly 11/0 z aktuální řady – jehla by tedy měla vycházet z prostředního rokajlu 11/0 z první trojice.

When adding the last three 11/0s, pass through the last 11/0 from the previous row and then through the first two 11/0s from this row – the thread should exit from the „middle“ 11/0 from the first group of three.