13

Nyní prošijte všechny čtyři nově přidané korálky 11/0. Pevně utáhněte.

Weave through all the four 11/0s from the previous row. Pull snug.