Rulla Turbína – 9

Nyní budeme k druhé straně základního kroužku přišívat volné strany nově přidaných rull – podobně jako v krocích 4, 5 a 6 (ale nebudeme přidávat nové rully, budeme jen přišívat ty staré)