Rulla Donut 1

Navlékněte na nit čtyři rully, posuňte je na konec nitě a svažte do „čtverečku“. Všechny rully narovnejte tak, aby směřovaly stejným směrem. Provlékněte jehlu rullou, která přímo sousedí s uzlíkem.