Spike + Tila 2

Posuňte korálky na konec nitě a svažte konce tak, aby korálky vytvořily kroužek. Poté provlékněte jehlu horní dírkou nejbližší Tily.

Slide all the beads to the end of the thread and then tie a square knot to form a circle. Then pass through the upper hole of the nearest Tila.