Obšívaná kostka 35

Nyní provedeme přechod o řadu výš – provlékněte jehlu tak, aby vycházela z prvního přidaného korálku v předcházející řadě.

Make the step-up – the thread should exit from the first bead you added in the previous row.