Obšívaná kostka 4

Opakujte předchozí krok, dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady nezapomeňte na přechod o řadu výš. Při přidání posledního nového korálku provlékněte posledním korálekm ze základní řady a poté ještě prvním přidaným korálkem z aktuální řady.

Repeat the previous step until you reach the end of the row. Don’t forget about the step-up – at the end of the row you have to pass through the last bead from the previous row and through the first bead from this row.