Obšívaná kostka 24

Opakujte předchozí tři kroky, dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady nezapomeňte na přechod o řadu výš.

Repeat the three previous steps, until you reach the end of the row. Don’t forget about the step-up!