Obšívaná kostka 20

Opakujte předchozí tři kroky, dokud nedojdete do konce řady. A na konci řady nezapomeňte na přechod o řadu výš.

Repeat the previous three steps, until you reach the end of the row. Don’t forget about the step-up!